9/27/2012

Berongsang


Mungkin cara aku ini disilap disilap tafsir olehnya. Bukan niat dihati hendak menguris hati dan perasaan orang. Bukan sifatku yang suka memberongsang terhadap orang lain. Hanya satu jadi petanda dalam hidup aku ini. Paling tidak suka dimarahi oleh orang lain jika berlaku maka akan dibenci orang itu seumur hidup ku ini. Oleh itu, agak sukar untuk aku untuk memarahi sesorang tanpa sebab kerana aku tak nak dibenci orang. Kedamaian dan ketenagan menjadi pilihan hati bukannya uring-uring dan kekacauan.

IMAM Syafie ada menegaskan: “Marah adalah satu di antara panah syaitan yang mengandungi racun. Oleh itu hindarilah ia agar kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya.”

*bersongsang = marah-marah, meradang, memanas.
*uring-uringan = marah

1 comment:

maitimie said...

sabar
dan terus


sabar.....